Hạnh phúc nhất của cơn phê là khi được làm tình cùng em khi đang mê , điều mà giới trẻ hiện ai ai cũng đang lao đầu vào . Cảm giác lâng lâng đê mê khó tả