Nhìn em gái ngon thế này thì làm sao bố già chịu nổi , bố già con cu bé quá không làm em nó phê được .Phải có tôi ở đấy tôi sẽ thay thế làm cho em ấy sướng