Vì nhà sếp ở gần nhà nên người chồng có công việc phải đi gấp , do đó người chồng đã tin tưởng gửi vợ mình ở nhà sếp . Không ngờ người sếp già lại đối xử như vậy