Tag: Mayu Suzuki

Cô nhân viên bất động sản vì công việc quên luôn bản thân

Vì muốn khách hàng kỳ hợp đồng , các cô nhân viên kinh doanh luôn làm mọi cách để khách hàng vui lòng . Trong đó có cho khách hàng chịch free