Tag: HDKA-226

Xin vô làm công việc giúp việc nhà mà sau khó khăn quá

Tết đến muốn kiếm tiền sài tết em Shuri Yamamoto đã xin vào công việc giúp việc nhà , nhưng chủ nhà lại có một bài kiểm tra sơ bộ . Anh em xem coi bài kiểm tra đó là gì nhé