Tag: BF-622

Anh hàng xóm vô tình va phải cô hàng xóm Shuri Yamamoto

Shuri Yamamoto và anh chàng giám đốc ở chung dãy của chung cư một hôm cô nàng đi ngang cửa nhà anh giám đốc , vô tình anh giám đốc mở cửa để đi làm thì trúng phải cô . Vì thế anh ấy đã chăm sóc chân cho cô ấy như ...