Dịch dã đưa em rau lên núi buscu và địt cho mát bím hòa mình với thiên nhiên , có em người yêu như thế này thì còn đòi gì nữa