Cưới vợ về hơn một năm nhưng nhìn em ấy ngủ vẫn còn ngon như ngày nào . Thôi thì đè em ấy ra làm nháy cho đỡ thèm thôi mọi người ạ