Rủ em đi khách sạn và ôm em ngủ sao bao nhiêu mệt mỏi của cuộc sống , vậy mà em lại không chịu ngủ mà lại muốn thức để trao đổi chuyên môn , thôi thì chiều em vậy