Người chồng mới cưới Honoka Tsujii về làm vợ , vui chưa được bao lâu thì công ty người chồng phá sản do làm ăn thua lỗ . Vì không muốn chồng mình có những suy nghĩ không hay người vợ Honoka Tsujii đã dùng thân mình để đổi lấy cuộc sống sau này