Con ghệ múp múp thế này đứng từ phía sau đẩy tới thì thôi rồi cái cảm giác ấy . Không còn từ nào có thể diễn tả được nữa hãy xem và cảm nhận