Shuri Yamamoto và anh chàng giám đốc ở chung dãy của chung cư một hôm cô nàng đi ngang cửa nhà anh giám đốc , vô tình anh giám đốc mở cửa để đi làm thì trúng phải cô . Vì thế anh ấy đã chăm sóc chân cho cô ấy như một sự biết lỗi